Om Falk Elitehåndballskole

Arrangeres i Holtanhallen, evt. vil Grany skole bli benyttet som reserve arena.

Mandag 30. juli til og med torsdag 2. august 2017

Falk Elite Håndballskole er et unikt tilbud til gutter og jenter født i 2005 – 2007, som virkelig har lyst til å bli gode til å spille håndball.

Det stilles krav til at spillerne er spesielt treningsvillige og holder et godt fysisk nivå i forhold til at de skal gjennomføre 2 økter hver dag i 4 dager.

 

Dette tilbyr vi:

Et meget godt sportslig opplegg med Johnny Jensen som trener flere av dagene og ansvarlig for alle håndballøktene. Han vil i tillegg ha med seg svært dyktige instruktører fra herrelaget til Falk Håndball.

Onsdag vil håndballøktene ledes av Haslums trener Sten Joachim Stockfleth.

Anders Jansrud og Theodor Skogsholm begge unge A-lags spillerne vil være ansvarlig for de fysiske øktene.

To daglige treningsøkter (en håndballøkt og en fysisk økt)

Svært dyktige og engasjerte voksen personer vil være tilstede hver dag sammen med trenerne

Vi legger opp til spennende, utfordrende og morsomme sosiale aktiviteter 3 kvelder

Vi er veldig fornøyd med at vi også i år får besøk av eliteserielaget til Haslum. Onsdag blir det håndballkamp mellom Falk Håndball herrer og Haslum

Sportslig opplegg:

Antall spillere: 40 jente- og guttespillere, fordelt på 2 grupper a 20 stk.

Økter håndball: 4 stk. a 2 timer.

Økter teori/basis: 4 stk. a 2 timer.  Alle økter starter med teori om temaet, for å bedre forståelsen til spilleren.

Alle håndballøkter vil ha minimum 15-20 min. med spesielt vekt på målvakter. Det vil være egen keepertrener tilstede flere av dagene.

Eliteskolen i håndball skal gi utøverne gode redskap for å drive med fysisk trening.
- Lære øvelser med kroppen som belastning.
- Lære om intensitet i trening og hvordan man legger opp en treningsuke

Kjenne til de viktigste skadeforebyggende øvelsene for en håndballspiller

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer/tilpasninger i programmet